Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Tontti on hankittu, mitä seuraavaksi?

Tontille rakentaminenMetsähallituksen rakennuttaja-asiantuntija Reijo Kelahaara antaa muutamia, suorastaan rahanarvoisia vinkkejä asioista, jotka kannattaa huomioida tontin hankkimisen jälkeen.
"Oikeastaan tärkeintä on istua alas ja aloittaa hahmottelu, mitä haluaa rakentaa ja miten sovittaa tarpeet ja haaveet tontille. Asemapiirros, nippu luonnospaperia, teräviä kyniä ja pannu kahvia sekä rutkasti aikaa. Suunnittelun tärkeyttä ei voi koskaan liikaa korostaa. Suunnittelutyö palkitsee myöhemmässä vaiheessa sujuvampana rakennustyön toteutuksena ja lopputuloksena, jopa kustannussäästöinä".

Maaperätutkimus on tärkeää

"Tontin maaperätutkimus kannattaa suorittaa huolellisesti, jotta vältytään yllätyksiltä varsinaisessa rakennusvaiheessa. Selvitetään muun muassa maaperän kantavuus, routivuus ja vesiolosuhteet. Kannattaa ottaa ammattilainen avuksi, jolloin saadaan oikeata ja analysoitua tietoa tontin maaperästä. Asiantuntijoita voi kysellä esimerkiksi kunnan viranomaisilta", Reijo Kelahaara vinkkaa.

Rakennusten sijoittaminen tontille

Mikäli tontti sijaitsee yksityiskohtaisen kaavan kuten asemakaavan alueella, rakennusten paikat on jo melko tarkoin määritelty. Muutoksia ja poikkeuksia voidaan toki tehdä, jos ne ovat perusteltuja ja lupaviranomaiset ne sallivat. Rakennusten sijoittelussa on tärkeää ottaa huomioon näkymät, ilmansuunnat, aurinko jne. Auringon ja tuulen suunnan huomioiminen voi tuoda säästöjä myöhemmin energialaskuissa. Tärkeää on huomioida etäisyydet rannasta ja myös tontin rajasta. Naapurien kuulemisen voi suunnitelmien tekemisen yhteydessä joko suorittaa itse tai lupaviranomaisen toimesta.

Metsähallitus rakentaa yleensä myymilleen tonteille tien tontin takarajalle ja asiakas itse ratkaisee lopullisen liittymän paikan. Tontille johtavan tieyhteyden yhteyteen, pientareelle, kannattaa myös varata mahdollisten sähkökaapelointien sekä vesi- ja viemärilinjojen kulkureitit, niin ei tarvitse rikkoa ympäröivää luontoa tarpeettomasti.

Tontin raivaus

Nuori koivikkoHyvin suunnitellulla tontilla on sopivassa suhteessa luonnontilaista ja istutettua kasvustoa. Jos tontilla on vahva puusto, sen kohtuullisella säilyttämisellä voidaan vaikuttaa muun muassa tuuliolosuhteisiin. Rakennusten paikoilta tietenkin poistetaan kasvusto ja humus. Lisäksi lähellä olevat, säilytettävät puut, suojataan sitomalla esimerkiksi lautoja runkoihin. Jotkin luonnontilaisiksi jäävät alueet voidaan eristää esimerkiksi nauhoilla, jolloin myös satunnaiset tontilla kävijät ja tavarantoimittajat osaavat huomioida luonnontilaiseksi jätettävät alueet. Tontin raivaukseen kuuluu olennaisesti poistettavan raivausjätteen, humuksen ja rakentamiseen kelpaamattoman maa-aineksen poiskuljetus tai varastointi myöhempää käyttöä varten, mikäli poistettua maata käytetään tontin viimeistelyyn tai rakennusaikaisten jälkien maisemointiin. Käyttökelpoista puuta saattaa joissain tapauksissa tulla runsaastikin. Hyvistä rungoista voi, niin halutessaan, sahauttaa vaikka rakennustarpeita. Myös kannot ja oksat sisältävät paljon puuta vaikkapa energiakäyttöön poltettavaksi puuksi tai haketettavaksi istutuksien yhteyteen.

Aloituskokous selventää vastuut

Ennen kuin ryhdytään tositoimiin, tulee pitää eri toimijoiden kesken aloituskokous. Paikalle kutsutaan lupaviranomaisten lisäksi pääja alisuunnittelijat ja urakoitsijat sekä valvoja. Pääsuunnittelija sovittaa yhteen eri suunnitelmat. Valvojan tehtävä on tärkeä koko rakennusprosessin ajan. Hän pitää huolen, että kaikki sujuu määräysten ja suunnitelmien mukaan ja että työn laatu täyttää vaatimukset. Valvoja myös pitää päiväkirjaa ja informoi tarvittaessa eri tahoja.

Aloituskokouksessa lupaviranomaisen tulisi varmistua, että suunnitelmien mukainen toteutus tulisi suoritettua alan säädösten ja ohjeiden mukaisesti ja lopputuloksena olisi laadukas rakennus tonttilaiselle.

Sopimukset, sekä suunnittelu-, hankinta- että urakointisopimukset, kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Sopimuksien solmimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa, jotta sopimuksien sisältö olisi kattava eikä suunnitelmien ja urakoinnin osalta jäisi työvaiheita tai hankintoja, jotka eivät kuuluisi kenellekään. Sanotaanhan, että hyvä sopimus on sellainen, jota ei tarvitse kaivaa esiin, vaan kaikki osapuolet tuntevat velvollisuutensa ja vastuunsa.

Katselmukset kuuluvat rakentamiseen

Erilaiset katselmukset kuuluvat rakennusprosessiin. Rakennusvalvontaviranomaiset suorittavat viran puolesta tarvittavat katselmukset eri vaiheissa aloittamisesta lähtien lupien mukaisesti. Valvoja tekee sitä säännöllisesti; hänen vastuullaan on, että virheiltä vältyttäisiin.
Mikäli tontille valitaan maalämpö lämmitysenergiaratkaisuksi, tulee varmistaa lupaviranomaiselta sijoituslupa toimenpiteeseen.

Muuta huomioitavaa

Logistiikka on sujuvan rakentamisen a ja o. Kannattaa selvittää, minkälaisia rajoituksia läheisillä maanteillä tai tonttiteillä on. Kelirikko ja etenkin vanhoilla teillä painorajoitetut sillat voivat vaikeuttaa tai jopa tehdä mahdottomaksi raskaat yksittäiset kuljetukset tontille. Painorajoitukset on syytä ottaa vakavasti. Lisäksi talvi saattaa asettaa haasteita lumitilanteen ja aurauksen muodossa.
"Kun tontin rakentamista hahmotellaan ja suunnitellaan, on tärkeää huomioida, mihin sulamis- ja sadevedet valuvat ja kuinka niitä hallitaan. Joka kevät vettä tulee runsaastikin ja on helppo kuvitella, mitä se saa aikaan väärässä paikassa", muistuttaa Reijo Kelahaara.