Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Metsähallitus Kiinteistökehityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Metsähallitus Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa
Puhelin 0206 39 4000
Y-tunnus: 0116726-7

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa ensisijaisesti rekisterivastuuhenkilö Jari Taskila (jari.taskila@metsa.fi, +358 (0)206 39 6652) sekä tietosuojavastaava Tomi Saarisilta (tomi.saarisilta@metsa.fi, +358 (0)206 39 4041).

3. Rekisterin nimi
Metsähallitus Kiinteistökehityksen asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri (”Metsähallitus Kiinteistökehitys asiakasrekisteri”).

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat asiakassuhde tai muu sopimussuhde, asiakkaan Metsähallitus Kiinteistökehitykselle antama toimeksianto, Metsähallitus Kiinteistökehityksen ja asiakkaan välisistä sopimuksista tai lainsäädännöstä johtuvien Metsähallituksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä suostumusta edellyttävän käsittelyn osalta asiakkaan suostumus, joka on annettu esimerkiksi www.laatumaa.fi -sivuston kautta.
Metsähallitus Kiinteistökehityksen asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta.
Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden tai muun sopimussuhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri koostuu seuraavista henkilötiedoista:
- Etu- ja sukunimi;
- Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
- Asiakkuuden ja/tai muun sopimussuhteen alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, tila ja taso;
- Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot;
- Asiakkaan palvelujen käyttö ja kontaktihistoria;
- Asiakas- ja palveluviestien sekä muistutusten tilaukset;
- Asiakkaan itse ilmoittamat mielenkiinnon kohteet, esim. millaisista tuotteista (tontit, metsätilat, tuulivoima, ym.) ja niiden maantieteellisestä sijainnista (maakunnan tai kunnan tarkkuudella) asiakas on kiinnostunut;
- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen);
- Sukupuoli;
- Kieli;
- Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot;
- Asiakaspalvelutapahtumien tiedot; ja
- Asiakaspalaute.
Metsähallitus Kiinteistökehitys säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset, kuten voimassa oleva sopimus. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun kautta, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä, rekisteröidyn osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Laatumaa.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan.
Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.
Analytiikkaan kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk.
Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.
Analytiikan käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.
Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Universal Analytics –ohjelmiston evästeitä. Lisätietoa https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009
Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

• ShareThis-toiminto verkkosivun jakamiseksi sosiaaliseen mediaan, lisätietoja: http://www.sharethis.com/legal/privacy/
• Facebook-upotukset Laatumaan (Metsähallitus Kiinteistökehitys) ylläpitämän Facebook-sivun syötteiden näyttämiseksi. Lisätietoja: https://www.facebook.com/about/privacy/
• Youtube-upotukset videoiden näyttämiseksi. Lisätietoja: http://www.google.si/policies/technologies/cookies/

Käytämme tällä sivustolla evästeitä, jotta sivuston selaaminen olisi sinulle mahdollisimman sujuvaa. Valinnoistasi riippuen käytämme evästeitä sisällön räätälöimiseen, sivuston kävijämäärien analysoimiseen ja sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen. Samalla sosiaalisen median ja analytiikka-alan kumppanimme saavat tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. He voivat yhdistää tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Voit aina muuttaa valintojasi, kuten peruuttaa suostumuksen, valitsemalla sivun alareunasta ”Evästeasetukset”.

 

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Metsähallitus Kiinteistökehityksen yhteistyökumppaneille, jos asiakas on antanut tähän tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksensa (”Annan lisäksi Metsähallituksen yhteistyökumppaneille suostumukseni markkinointiin”). Mikäli asiakas peruuttaa markkinointisuostumuksen, niin tiedot poistettaan myös näiden vastaanottavien tahojen rekistereistä. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Metsähallitus Kiinteistökehityksen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Metsähallitus Kiinteistökehityksen käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot (tarkastuspyyntö) sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista sekä käyttää muita tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.
Tarkastuspyynnön voi tehdä Metsähallituksen tarkastuspyyntölomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.metsa.fi/documents/10727/0/Rekisteritietojen+tarkastuspyynt%C3%B6.pdf/de529a30-18fb-42fc-92e9-1941638e94c8

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Metsähallitus Kiinteistökehitys kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Metsähallitus Kiinteistökehitys suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.