Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Kuvioluettelon koodien selitteet

Pr = pääryhmä
11 Metsämaa
12 Kitumaa
13 Joutomaa
14 Tiet
50 Linjat

Suor= suoryhmä
0 Kangas
1 Korpi
2 Räme
3 Neva
4 Letto

Kasv= Kasvupaikkatyyppi
1 Lehto / lehtomainen ja lettosuo
2 Lehtomainen kangas / ruohoinen suo
3 Tuore kangas / suursarainen suo
4 Kuivahko kangas / pienisarainen suo
5 Kuiva kangas / isovarpuinen suo
6 Karukkokangas / rahkainen suo

Kehlk=Kehitysluokka
0 Aukea
10 Taimikko
20 Nuori kasvatusmetsikkö
30 Varttunut kasvatusmetsikkö
40 Uudistuskypsä metsikkö
50 Uudistusvaiheessa oleva metsikkö
60 Erirakenteinen metsikkö

Pääpuulajit
11 Mänty
21 Kuusi
31 Rauduskoivu
32 Hieskoivu
40 Haapa